fbpx

Retourneren

Herroepingsrecht

1.  Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.

2.  Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en indien redelijkerwijze mogelijk in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3.  Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het retoursformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. Bij niet tijdig verzenden vervalt het recht op terugbetaling van het aankoopbedrag. 

4.  Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht en dus het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit. 

Kosten in geval van herroeping 

1.  Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2.  Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

3.  Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

4.  De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Uitsluiting herroepingsrecht

1.  De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2.  Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 

2a. Welke snel kunnen bederven of verouderen;

2b. Waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken bv. hygiรซnische producten.

Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het retoursformulier

Retourformulier herroepingsrecht

Hi jij, jammer dat jij jouw bestelling (of een deel daarvan) wil retourneren. Maar we leggen je hieronder nogmaals kort uit hoe je kunt retourneren. Wil je het volledige retourbeleid lezen? Klink dan hier.

Bij de aankoop heb je 14 dagen de tijd om je product zonder opgaaf van reden te retourneren. Wanneer je via dit formulier aangeeft dat je de aankoop wilt retourneren, dan heb je 14 dagen om het product terug te sturen. De verzendkosten van het retourneren zijn voor je eigen rekening. Het verzenden van een pakket kost circa โ‚ฌ6,95 via PostNL. Verder ben jezelf verantwoordelijk voor de retour, dat betekent dat jij verantwoordelijk bent voor een correcte en veilige verzending.

Na het invullen van onderstaand retourformulier ontvang je een mail waarin beschreven wordt hoe jij je pakket naar ons kan terugsturen.

UW NAAM (VERPLICHT)

UW E-MAIL ADRES (VERPLICHT)

UW TELEFOONNUMMER (VERPLICHT)

BESTELNUMMER

IK RETOURNEER
Hele bestellingEen gedeelte

OPTIONEEL: WELKE PRODUCTEN WORDEN GERETOURNEERD (ALLEEN INVULLEN WANNEER NIET DE VOLLEDIGE BESTELLING WORDT GERETOURNEERD

Open chat
Hi, waar kan ik je mee helpen?